Միջավայրի բարեկարգման էսքիզներ

Հարավային դպրոցի գլխավոր մուտքի գունային ձևավորման առաջարկ.

Դեղինի, կապույտի և սպիտակի համադրությունը թարմություն և պայծառություն կհաղորդի դպրոցի մուտքին՝ միարժամանակ չկորցնելով պարզությունը, իսկ թեքահարթակի կողքի ձողերը կօգտագործվեն հեծանիվների ժամանակավոր կայանատեղի:

2

Ցուցանակի ձևավորման առաջարկ.

Գունային տարբերակներ

3

плакат

Դուրս եկած հարթակի վրա՝ հին հեծանիվի արձան:

55